Menja brosil muz.

Menja brosil muz.

nina: POmogite mne pozailusta, menja brosil muz u nas est rebenok, no on govorit chto nelubit menja bolshe i terpet menja nemozet. hochet ostatsa drusjami no ja nemogu ja lublu ego i zisni sebe nepredstavlaju bez nego. na menja nashla depressia net sil utrom vstat i idti dalshe. Kak bit ? Kak zit dalshe ?

- 51, : 1 2 3 All

nina: , ????? . . ? - ? ? ?

: nina . . . ,. . .

EFM: ! . . , ( ) . , , ! , , , . . , ( ), ----- ----. - -. . , , ,


: nina , ., , . - . . , !!!! , . , ., , .

nina: Rpyq ~pp|y, Rpyq EFM, EFM r p{ {pyr yyu }u~ |vx u{ |y?. ` t}p r pr ~ ~pru~u ~u}s ~pzy uqu y}u~u~yu r z p~u stu wyr y t}p us tpry|. O~ rru uq uuru~ quxp~ p} stu wyru. ` ~uwtp ~ xpu} stp ~pt q| p{ rv xpsyrp y|y rr t|sp q| ? I u|y ~us wu tpr~ |qr |p stp xpu} uq p{ }p| - q ~u|qy}z wu~zy~z pxru ~u}u~u ? B sryu ~u{pzu ~ {p{ ? But u rv ~ u} |p |qr ~urpp|p r }~u y..t. @ y} {pyr} px|} q| t| }u~ ~ y {p ~u}s uqu utpry ~pzt q|uu u{p~uu t| ruz ty (~u r }|u {p). Ou~ y|~ utr ru} ~r}. B ~y}puu r tsy y us. Kp{ p~ p~ry s. B x~puu z }~u {pwu }u~ ~yx{p p}?u~{p. Pu} }~u rustp {pxp| us ~utz~p }~u {pxp|p u} ~w~p tsp ~ p{p up{p (}ptp} {y~p ) Sorry, r s|r y|. @ t| }u~ ~ q| rustp ~upxy} rustp r |q} rytu p}} p}}... S r~y}p~yu ({}|y}u~, ys|pu~y..) {u |p|p tsy }wy~ }~u u| |y ~us p r~y}p~yu tsy tpwu y ~u ptrp| z tpwu {p{ pxtpwp|. ~ rv wu qux ~us } p}?u~{p rp|p ryw }wy~ y~uu ~ y..t. Mu~ ty| {p{ . LR{pwyu q|p quxru~p |qr y|y xtp|p uqu {}yp ? M~u y~uuu t~p |y p{p ~yx{z p}?u~{z y xtp~} {}y} y|y ~u. I u} rr us ~utz~p }u~ ~ sx| ? I u |y rqu p{p sp}p~y~p |qr stu ~u ru y p}?u~{ {}yr ???? Mw xp{~p} NLP y y~|p { uqu rv . N {p{ }wu tsz u|ru{ yp uq tz~} u} u|y p} uq ypu ~utz~} Lup, yp|p rpu qu~yu y ty}p|p x~py } |qr ~uqux|r~p: ~us ~yus ~u, ~ y ~u ~y} qp ~ ~u}s p{pxrp rurp tu|y u} p{u rr {p{ qt q t~u yx ~us | R{pwyu "~uqu~yu" wu |ryu ?? Spacibo eshe raz

nina: Neponimaju chto eto bilo ? vse snachalo nado pisat navernoe vrode ruskie bukvi pisala

EFM: nina

nina: EFM , Shutka EFM . , . ... . . . . . , .. . ? . ? .. . . . , .. . , . . . . , . , , . ( ) . ( 15 ) . . ( : 5 20 ) . , . , , . ( ). , . : , , : . . . . . ...

nina: . , 2

EFM: , ... , . , , . "" ... , , , - . . " ". . , . , , , , ..... , , ( ), , ., - , , .. , . . , , , . , (). , "" , , .... . "" , , P.S " " .

Kostya: , ? - , , , . - ? , . , . - , , . ?